Aktuálne ceny oznámime telefonicky - 032/65 212 14, - 65 834 16, - 65 202 63,  otvorené: Po - Piat.: 7,30 - 15,30 hod.

ReťazeKrajna pôvodu: Česká republika
Ponúkame:
reťaze zvárané neskúšané krátkočlánkové s plochými článkami STN 02 3271, dlhočlánkové s plochými článkami
STN 02 3272, krútené s krátkymi článkami  STN 02 3275,

Vlastnosti tohtýchto výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a to:
STN 02 3201:1983, STN 02 3271:1983, STN 02 3272:1983, STN 02 3275:1983, STN 02 3276:1983