Aktuálne ceny oznámime telefonicky - 032/65 212 14, - 65 834 16, - 65 202 63,  otvorené: Po - Piat.: 7,30 - 15,30 hod.

Naąa firma ponúka nasledujúce klampiarske prvky nasledujúcich typov:

Pozink. ľµab 25  2M (cena 1 ks = 2bm)
Pozink. ®µab 33- 2bm (do rúr 120)(cena 1 ks = 2 bm)

Pozink. ®µab 33 - 4 bm (do rúry 120)(cena 1 ks = 4 bm)

Pozink. ®µab 28 (=100)- 2 bm (cena 1 ks = 2 bm)

Pozink. ®µab 28 (=100)- 4 bm (cena 1 ks = 4 bm)

Pozink. Zvod. Rúra 100- 2 bm (cena 1 ks = 2 bm)

Pozink. Zvod. Rúra 100 - 4 bm (cena 1 ks = 4 bm)

Pozin. Zvod. Rúra 120 - 2 bm (cena 1 ks = 2 bm)

Pozin. Zvod. Rúra 120 - 4 bm  (cena 1 ks = 4 bm)

Pozin. hák s prelisom 28, 28/480  25/5

Pozin. hák s prelisom 33, 33/550  25/5

Pozin. Kotlík Lis. 28/100

Pozin. Kotlík Lis. 33/100

Pozin. Kotlik  Lis. 33/120

Čelo lisovane 25

Čelo lisované 28

Čelo lisované 33

Pozin. Roh. Cin. Vonk. 28

Pozin. Roh. Cin. Vnútor. 28

Pozin. Roh. Cin. Vonk. 33

Pozin. Roh. Cin. Vnutor. 33

pozink. Roh 25 vonk.

Pozin. Objimka 100

Pozin. Objimka 120

Pozin. Zach. Vody 100

Pozin. Zach. Vody 120

Pozin. Koleno V 100 cin

Pozin. Koleno V 120 cin

Pozin. Koleno S 100 cin /2D (cena je za 1 pár)

Pozin. Koleno S 120 cin (cena je za 1 pár)

Pozink. hrdlo 100