Snažíme sa byť najlacnejší Kodretes s.r.o. (skrátený názov) je zabehnutá firma, ktorá ako výrobné družstvo, potom pridružená výroba a nakoniec ako súkromná firma pôsobí na trhu nepretržite viac ako 50 rokov. 

Firma Kodretes, zaoberajúca sa výrobou pletiva a predajom stavebného materiálu, bola založená v roku 1990. Motívom našej spoločnosti je budovať trvalú spokojnosť našich klientov. Z tohto dôvodu poskytujeme napríklad aj strihanie betonárskych ocelí na mieru zákazníka a rezanie profilového materiálu.

Sme presvedčení, že naša firma vždy dokáže splniť Vaše požiadavky a priania na vysokej úrovni.