Snažíme sa byť najlacnejší
Vjazd popri LAUGARÍCIO a ASKO zásob. Následný vjazd popri Toyota a poza TESCO zásob.
vjazd od areálu LAUGARÍCIO-popri ASKO zásob.JPG
Zväčšiť obrázok
následný vjazd popri Suzuki a poza TESCO zásob
Zväčšiť obrázok

Areál Kodretes s halou - vjazd

Iný vjazd cez železnič. priecestie
(cesta Letisko TN - Trenč. Turná)

areál-vjazd.JPG vjazd cez žel-priecestie.JPG
Zväčšiť obrázok Zväčšiť obrázok
Nadhľad vjazdu cez železnič. priecestie s areálom betón. ocele a sietí v pozadí
Pohľad na vstup do kancelárie
Nadhľad vjazdu cez železnič-priecestie.JPG
Zväčšiť obrázokZhrnutie
1.možnosť príjazdu:
pred Tescom zásob.-nezabudnúť odbočiť vľavo /viď smerová tab./
2.možnosť príjazdu:
cez železničné priecestie a rampy